• soi càu xs SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP VIP
 • soi càu xs SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ CAO CẤP
 • soi càu xs SOI CẦU SONG THỦ LÔ CAO CẤP
 • soi càu xs SOI CẦU LÔ XIÊN 3 CAO CẤP
 • soi càu xs SOI CẦU DÀN LÔ 4 SỐ CAO CẤP
 • soi càu xs SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ KEP CAO CẤP
 • soi càu xs 1 CON LÔ TỪ (HĐXS) BÁO SỐ
 • soi càu xs 1 SỐ 3 CÀNG ĐỀ TỪ (HĐXS) BAO SỐ
 • soi càu xs SOI CẦU DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP VIP
 • soi càu xs SOI CẦU DÀN LÔ 8 SỐ CAO CẤP VIP
 • soi càu xs SOI CẦU DÀN ĐỀ 2 SỐ SIÊU VIP
 • soi càu xs SOI CẦU DÀN ĐỀ 4 SỐ SIÊU VIP
 • soi càu xs SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI ĐỀ SIÊU VIP
 • soi càu xs SOI CẦU 3 CÀNG ĐỀ (2 SỐ) CAO CẤP VIP
 • soi càu xs SOI CẦU LÔ XIÊN 2 CAO CẤP VIP
 • Xổ số theo ngày

   kết quả xổ số kết quả xổ số

  Cầu 2 nháy 23-06-2018

  Cầu Loto đẹp 23-06-2018

  Cầu đặc biệt đẹp ngày 23-06-2018

   kết quả xổ số

  Tổng hợp chu kỳ chung của giải đặc biệt

  Biên ngày :dd/mm/yyyy
  1. Tổng hợp chu kỳ đầu đặc biệt XSMB
  Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 23-06-2018

  Đầu 0 ra ngày 10-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 13 ngày
  Đầu 1 ra ngày 20-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 3 ngày
  Đầu 2 ra ngày 17-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 37 ngày
  Đầu 3 ra ngày 18-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 5 ngày
  Đầu 4 ra ngày 16-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 7 ngày
  Đầu 5 ra ngày 11-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 12 ngày
  Đầu 6 ra ngày 17-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 6 ngày
  Đầu 7 ra ngày 06-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 17 ngày
  Đầu 8 ra ngày 22-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
  Đầu 9 ra ngày 21-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
   
  Bảng chu kỳ gan nhất của các đầu (thời gian lâu ra nhất của các đầu)
  Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2015 đến nay

  Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Số ngày gan cực đại 43 52 85 64 56 50 60 62 66 56
   
  2. Tổng hợp chu kỳ đuôi đặc biệt XSMB
  Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 23-06-2018

  Đuôi 0 ra ngày 03-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 20 ngày
  Đuôi 1 ra ngày 21-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 33 ngày
  Đuôi 2 ra ngày 07-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 16 ngày
  Đuôi 3 ra ngày 22-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
  Đuôi 4 ra ngày 17-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 6 ngày
  Đuôi 5 ra ngày 20-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 3 ngày
  Đuôi 6 ra ngày 25-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 29 ngày
  Đuôi 7 ra ngày 21-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
  Đuôi 8 ra ngày 16-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 7 ngày
  Đuôi 9 ra ngày 19-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 4 ngày
   
  Bảng chu kỳ gan nhất của các đuôi (thời gian lâu ra nhất của các đuôi)
  Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

  Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Số ngày gan cực đại 45 57 64 68 87 55 66 68 64 68
   
  3. Tổng hợp chu kỳ tổng đặc biệt XSMB
  Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 23-06-2018

  Tổng 0 ra ngày 17-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 6 ngày
  Tổng 1 ra ngày 22-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
  Tổng 2 ra ngày 16-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 7 ngày
  Tổng 3 ra ngày 10-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 13 ngày
  Tổng 4 ra ngày 18-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 36 ngày
  Tổng 5 ra ngày 17-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 37 ngày
  Tổng 6 ra ngày 21-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
  Tổng 7 ra ngày 19-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 4 ngày
  Tổng 8 ra ngày 12-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 11 ngày
  Tổng 9 ra ngày 15-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 8 ngày
   
  Bảng chu kỳ gan nhất của các tổng (thời gian lâu ra nhất của các tổng)
  Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

  Tổng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Số ngày gan cực đại 52 70 62 71 62 58 68 42 67 91
   
  4. Tổng hợp chu kỳ bộ số đặc biệt XSMB
  Chú thích:
  - Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
  - Cách tạo bộ số: từ một cặp số ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
  - Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
  - VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

  Thống kê chu kỳ gần nhất của các bộ số trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 23-06-2018

  Bộ 00 ra ngày 03-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 20 ngày
  Bộ 01 ra ngày 20-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 3 ngày
  Bộ 02 ra ngày 06-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 17 ngày
  Bộ 03 ra ngày 10-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 13 ngày
  Bộ 04 ra ngày 15-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 8 ngày
  Bộ 12 ra ngày 08-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 46 ngày
  Bộ 13 ra ngày 30-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 24 ngày
  Bộ 14 ra ngày 17-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 6 ngày
  Bộ 23 ra ngày 13-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 10 ngày
  Bộ 24 ra ngày 21-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
  Bộ 34 ra ngày 19-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 4 ngày
  Bộ 11 ra ngày 21-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 33 ngày
  Bộ 22 ra ngày 01-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 22 ngày
  Bộ 33 ra ngày 22-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
  Bộ 44 ra ngày 12-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 11 ngày
   
  Bảng chu kỳ gan nhất của các bộ số (thời gian lâu ra nhất của các bộ số)
  Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

  Bộ số 00 01 02 03 04 11 12 13 14 22 23 24 33 34 44
  Số ngày gan cực đại 125 57 60 70 77 105 69 81 67 114 49 78 161 81 133
   

   -soicau365.vn là website cung cấp các chức năng soi cầu miền bắc (soicau xsmb) soi cầu miền trung  (soicau xsmt), soi cầu miền nam (soicau xsmn) miễn phí chính xác nhất hàng ngày  

  -soi cầu lô đề chính xác 100% với công cụ thống kê bạc nhớ hiện đại, công cụ soi cau                                  

   

   copyright 2012 soicau365.vn

  Trang Chủ  Số Kết Quả  Thống Kê Cơ Bản  Thống Kê Bạc Nhớ   Thống Kê Bạc Nhớ Chọn Lọc  Liên Hệ    Hotline : 0166.83.23.987