• soi càu xs SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP VIP
 • soi càu xs SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ CAO CẤP
 • soi càu xs SOI CẦU SONG THỦ LÔ CAO CẤP
 • soi càu xs SOI CẦU LÔ XIÊN 3 CAO CẤP
 • soi càu xs SOI CẦU DÀN LÔ 4 SỐ CAO CẤP
 • soi càu xs SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ KEP CAO CẤP
 • soi càu xs 1 CON LÔ TỪ (HĐXS) BÁO SỐ
 • soi càu xs 1 SỐ 3 CÀNG ĐỀ TỪ (HĐXS) BAO SỐ
 • soi càu xs SOI CẦU DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP VIP
 • soi càu xs SOI CẦU DÀN LÔ 8 SỐ CAO CẤP VIP
 • soi càu xs SOI CẦU DÀN ĐỀ 2 SỐ SIÊU VIP
 • soi càu xs SOI CẦU DÀN ĐỀ 4 SỐ SIÊU VIP
 • soi càu xs SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI ĐỀ SIÊU VIP
 • soi càu xs SOI CẦU 3 CÀNG ĐỀ (2 SỐ) CAO CẤP VIP
 • soi càu xs SOI CẦU LÔ XIÊN 2 CAO CẤP VIP
 • Xổ số theo ngày

   kết quả xổ số kết quả xổ số

  Cầu 2 nháy 23-06-2018

  Cầu Loto đẹp 23-06-2018

  Cầu đặc biệt đẹp ngày 23-06-2018

   kết quả xổ số

  Các phương pháp loại tổng đặc biệt

  Ngày 22/06/2018: Đặc biệt 03183

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 5-0 -> NONE

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 3-8 ->NONE

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 1-6 -> NONE

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 1 -> NONE

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 5 -> NONE

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 1 -> NONE

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 7-2 -> NONE

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 4-0 -> NONE
  ----------------------

  Ngày 21/06/2018: Đặc biệt 57997

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 7-2 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 0-5 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 4-9 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 1 -> FALSE

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 5 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 6 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 0-5 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Ngày 20/06/2018: Đặc biệt 81615

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 1-6 -> FALSE

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 7-2 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 1-6 -> FALSE

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 4 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 8 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 5 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 7-2 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Ngày 19/06/2018: Đặc biệt 15489

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 7-2 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 6-1 ->FALSE

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 0-5 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 3 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 7 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 4 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 4-9 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Ngày 18/06/2018: Đặc biệt 86133

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 1-6 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 3-8 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 6-1 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 2 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 6 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 1 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 2-7 -> FALSE

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Ngày 17/06/2018: Đặc biệt 83564

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 6-1 -> FALSE

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 8-3 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 4-9 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 8 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 2 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 1 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 6-1 -> FALSE

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Ngày 16/06/2018: Đặc biệt 81948

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 0-5 -> FALSE

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 0-5 ->FALSE

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 0-5 -> FALSE

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 5 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 9 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 9 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 3-8 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Ngày 15/06/2018: Đặc biệt 70145

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 7-2 -> FALSE

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 4-9 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 9-4 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 6 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 0 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 8 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 0-5 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Ngày 14/06/2018: Đặc biệt 54343

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 9-4 -> FALSE

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 8-3 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 9-4 -> FALSE

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 4 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 8 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 5 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 2-7 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> FALSE
  ----------------------

  Ngày 13/06/2018: Đặc biệt 03937

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 2-7 -> FALSE

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 5-0 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 8-3 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 4 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 8 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 3 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 9-4 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Ngày 12/06/2018: Đặc biệt 64199

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 9-4 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 3-8 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 8-3 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 2 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 6 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 8 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 0-5 -> FALSE

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 8-4 -> OK
  ----------------------

  Ngày 11/06/2018: Đặc biệt 35854

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 5-0 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 5-0 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 6-1 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 1 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 5 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 9 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 6-1 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 8-4 -> FALSE
  ----------------------

  Ngày 10/06/2018: Đặc biệt 01603

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 0-5 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 3-8 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 8-3 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 3 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 7 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 9 -> FALSE

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 9-4 -> FALSE

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 8-4 -> OK
  ----------------------

  Ngày 09/06/2018: Đặc biệt 54099

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 7-2 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 6-1 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 7-2 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 3 -> FALSE

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 7 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 5 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 3-8 -> FALSE

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 8-4 -> OK
  ----------------------

  Ngày 08/06/2018: Đặc biệt 27538

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 5-0 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 0-5 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 5-0 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 7 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 1 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 1 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 4-9 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 8-4 -> FALSE
  ----------------------

  Ngày 07/06/2018: Đặc biệt 45882

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 7-2 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 6-1 ->FALSE

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 7-2 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 7 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 1 -> FALSE

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 6 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 9-4 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 8-4 -> OK
  ----------------------

  Ngày 06/06/2018: Đặc biệt 66175

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 5-0 -> FALSE

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 9-4 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 2-7 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 7 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 1 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 1 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 1-6 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 8-4 -> OK
  ----------------------

  Ngày 05/06/2018: Đặc biệt 08485

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 5-0 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 3-8 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 6-1 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 2 -> FALSE

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 6 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 8 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 3-8 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 8-4 -> OK
  ----------------------

  Ngày 04/06/2018: Đặc biệt 68083

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 5-0 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 3-8 ->FALSE

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 0-5 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 9 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 3 -> FALSE

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 0 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 6-1 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 8-4 -> OK
  ----------------------

  Ngày 03/06/2018: Đặc biệt 97900

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 5-0 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 1-6 ->FALSE

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 8-3 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 9 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 3 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 8 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 4-9 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 8-4 -> OK
  ----------------------

  Ngày 02/06/2018: Đặc biệt 79685

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 5-0 -> FALSE

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 6-1 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 8-3 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 0 -> FALSE

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 4 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 6 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 9-4 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 8-4 -> OK
  ----------------------

  Ngày 01/06/2018: Đặc biệt 99872

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 5-0 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 3-8 ->FALSE

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 6-1 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 9 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 3 -> FALSE

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 8 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 3-8 -> FALSE

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 8-4 -> OK
  ----------------------

  Ngày 31/05/2018: Đặc biệt 93554

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 6-1 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 5-0 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 3-8 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 3 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 7 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 5 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 2-7 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> FALSE
  ----------------------

  Ngày 30/05/2018: Đặc biệt 43163

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 7-2 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 9-4 ->FALSE

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 9-4 -> FALSE

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 3 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 7 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 2 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 1-6 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> FALSE
  ----------------------

  Ngày 29/05/2018: Đặc biệt 26997

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 3-8 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 3-8 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 4-9 -> FALSE

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 5 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 9 -> FALSE

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 4 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 0-5 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> FALSE
  ----------------------

  Ngày 28/05/2018: Đặc biệt 44938

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 8-3 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 4-9 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 9-4 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 0 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 4 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 6 -> FALSE

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 2-7 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Ngày 27/05/2018: Đặc biệt 63408

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 1-6 -> FALSE

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 0-5 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 1-6 -> FALSE

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 4 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 8 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 0 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 9-4 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Ngày 26/05/2018: Đặc biệt 70873

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 5-0 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 6-1 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 7-2 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 0 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 4 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 5 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 3-8 -> FALSE

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Ngày 25/05/2018: Đặc biệt 89936

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 5-0 -> FALSE

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 6-1 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 7-2 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 3 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 7 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 3 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 2-7 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Ngày 23/05/2018: Đặc biệt 37544

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 3-8 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 1-6 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 2-7 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 1 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 5 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 8 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> FALSE
  ----------------------

  Kết quả tổng hợp các phương pháp trong 1 tháng vừa qua

  PP1(cộng dồn) đúng 19 lần


   -soicau365.vn là website cung cấp các chức năng soi cầu miền bắc (soicau xsmb) soi cầu miền trung  (soicau xsmt), soi cầu miền nam (soicau xsmn) miễn phí chính xác nhất hàng ngày  

  -soi cầu lô đề chính xác 100% với công cụ thống kê bạc nhớ hiện đại, công cụ soi cau                                  

   

   copyright 2012 soicau365.vn

  Trang Chủ  Số Kết Quả  Thống Kê Cơ Bản  Thống Kê Bạc Nhớ   Thống Kê Bạc Nhớ Chọn Lọc  Liên Hệ    Hotline : 0166.83.23.987