• soi càu xs SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP VIP
 • soi càu xs SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ CAO CẤP
 • soi càu xs SOI CẦU SONG THỦ LÔ CAO CẤP
 • soi càu xs SOI CẦU LÔ XIÊN 3 CAO CẤP
 • soi càu xs SOI CẦU DÀN LÔ 4 SỐ CAO CẤP
 • soi càu xs SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ KEP CAO CẤP
 • soi càu xs 1 CON LÔ TỪ (HĐXS) BÁO SỐ
 • soi càu xs 1 SỐ 3 CÀNG ĐỀ TỪ (HĐXS) BAO SỐ
 • soi càu xs SOI CẦU DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP VIP
 • soi càu xs SOI CẦU DÀN LÔ 8 SỐ CAO CẤP VIP
 • soi càu xs SOI CẦU DÀN ĐỀ 2 SỐ SIÊU VIP
 • soi càu xs SOI CẦU DÀN ĐỀ 4 SỐ SIÊU VIP
 • soi càu xs SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI ĐỀ SIÊU VIP
 • soi càu xs SOI CẦU 3 CÀNG ĐỀ (2 SỐ) CAO CẤP VIP
 • soi càu xs SOI CẦU LÔ XIÊN 2 CAO CẤP VIP
 • Xổ số theo ngày

   kết quả xổ số kết quả xổ số

  Cầu 2 nháy 20-03-2018

  Cầu Loto đẹp 20-03-2018

  Cầu đặc biệt đẹp ngày 20-03-2018

   kết quả xổ số

  Các phương pháp loại tổng đặc biệt

  Ngày 19/03/2018: Đặc biệt 08294

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 3-8 -> NONE

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 4-9 ->NONE

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 4-9 -> NONE

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 3 -> NONE

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 7 -> NONE

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 5 -> NONE

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 8-3 -> NONE

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 4-0 -> NONE
  ----------------------

  Ngày 18/03/2018: Đặc biệt 58038

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 4-9 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 7-2 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 0-5 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 6 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 0 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 9 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 1-6 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> FALSE
  ----------------------

  Ngày 17/03/2018: Đặc biệt 81636

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 4-9 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 6-1 ->FALSE

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 4-9 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 2 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 6 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 7 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 7-2 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Ngày 16/03/2018: Đặc biệt 24049

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 9-4 -> FALSE

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 3-8 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 2-7 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 6 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 0 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 5 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 6-1 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> FALSE
  ----------------------

  Ngày 14/03/2018: Đặc biệt 90354

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 1-6 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 1-6 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 1-6 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 5 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 9 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 2 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 6-1 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> FALSE
  ----------------------

  Ngày 13/03/2018: Đặc biệt 58507

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 5-0 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 4-9 ->FALSE

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 1-6 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 5 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 9 -> FALSE

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 6 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 2-7 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> FALSE
  ----------------------

  Ngày 12/03/2018: Đặc biệt 17577

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 7-2 -> FALSE

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 4-9 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 8-3 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 4 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 8 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 2 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 0-5 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 5-1 -> OK
  ----------------------

  Ngày 11/03/2018: Đặc biệt 35229

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 1-6 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 2-7 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 2-7 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 5 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 9 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 7 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 3-8 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 5-1 -> OK
  ----------------------

  Ngày 10/03/2018: Đặc biệt 03830

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 4-9 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 2-7 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 0-5 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 7 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 11 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 7 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 3-8 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 5-1 -> FALSE
  ----------------------

  Ngày 09/03/2018: Đặc biệt 21423

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 2-7 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 1-6 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 8-3 -> FALSE

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 9 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 3 -> FALSE

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 8 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 0-5 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 5-1 -> OK
  ----------------------

  Ngày 08/03/2018: Đặc biệt 00998

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 6-1 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 8-3 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 5-0 -> FALSE

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 0 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 4 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 0 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 3-8 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 5-1 -> FALSE
  ----------------------

  Ngày 07/03/2018: Đặc biệt 85983

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 3-8 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 7-2 ->FALSE

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 9-4 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 5 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 9 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 7 -> FALSE

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 8-3 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 5-1 -> OK
  ----------------------

  Ngày 06/03/2018: Đặc biệt 93060

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 8-3 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 5-0 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 5-0 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 4 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 8 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 1 -> FALSE

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 4-9 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 5-1 -> FALSE
  ----------------------

  Ngày 05/03/2018: Đặc biệt 98565

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 3-8 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 0-5 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 5-0 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 4 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 8 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 6 -> FALSE

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 2-7 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 5-1 -> OK
  ----------------------

  Ngày 04/03/2018: Đặc biệt 16873

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 5-0 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 4-9 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 7-2 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 1 -> FALSE

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 5 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 9 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 7-2 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 5-1 -> FALSE
  ----------------------

  Ngày 03/03/2018: Đặc biệt 90586

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 8-3 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 7-2 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 8-3 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 8 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 2 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 1 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 9-4 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 5-1 -> OK
  ----------------------

  Ngày 02/03/2018: Đặc biệt 05180

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 4-9 -> FALSE

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 8-3 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 8-3 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 1 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 5 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 5 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 8-3 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 5-1 -> OK
  ----------------------

  Ngày 01/03/2018: Đặc biệt 94228

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 5-0 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 3-8 ->FALSE

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 1-6 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 6 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 0 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 2 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 6-1 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 5-1 -> OK
  ----------------------

  Ngày 28/02/2018: Đặc biệt 71657

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 6-1 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 4-9 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 7-2 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 8 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 2 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 0 -> FALSE

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 3-8 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Ngày 27/02/2018: Đặc biệt 36366

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 4-9 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 5-0 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 4-9 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 1 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 5 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 6 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 2-7 -> FALSE

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Ngày 26/02/2018: Đặc biệt 50039

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 7-2 -> FALSE

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 6-1 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 1-6 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 7 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 1 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 8 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 5-0 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Ngày 25/02/2018: Đặc biệt 64510

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 6-1 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 6-1 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 5-0 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 8 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 2 -> FALSE

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 9 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 0-5 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Ngày 24/02/2018: Đặc biệt 00154

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 0-5 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 0-5 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 9-4 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 4 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 8 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 3 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 4-9 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Ngày 23/02/2018: Đặc biệt 61444

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 9-4 -> FALSE

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 4-9 ->FALSE

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 1-6 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 9 -> FALSE

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 3 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 1 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 1-6 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> FALSE
  ----------------------

  Ngày 22/02/2018: Đặc biệt 69965

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 5-0 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 5-0 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 9-4 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 8 -> FALSE

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 2 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 9 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 5-0 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Ngày 21/02/2018: Đặc biệt 29059

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 5-0 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 7-2 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 3-8 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 4 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 8 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 0 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 0-5 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Ngày 20/02/2018: Đặc biệt 38528

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 6-1 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 1-6 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 4-9 -> FALSE

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 5 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 9 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 2 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 1-6 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Ngày 19/02/2018: Đặc biệt 81908

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 6-1 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng 4-9 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 6-1 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 0 -> FALSE

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 4 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 5 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 8-3 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Ngày 18/02/2018: Đặc biệt

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 0-5 -> OK

  PP2(cộng pascal): Loại tổng -5 ->OK

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 1-6 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 0 -> OK

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 4 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 0 -> OK

  PP7(cộng cuối giải hôm trước và đầu giải hiện tại): Loại tổng 0-5 -> OK

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Ngày 17/02/2018: Đặc biệt

  PP1(cộng dồn): Loại tổng 0-5 -> FALSE

  PP2(cộng pascal): Loại tổng -5 ->FALSE

  PP3(cộng 3 số cuối -1): Loại tổng 1-6 -> OK

  PP4(cộng đầu đuôi giải nhất): Loại tổng 0 -> FALSE

  PP5(cộng đầu đuôi giải nhất -1 lấy bóng): Loại tổng 4 -> OK

  PP6(cộng đầu giải từ 1 đến 7): Loại tổng 0 -> FALSE

  PP8(+/- 2 đuôi ngày hiện tại): Loại tổng 3-9 -> OK
  ----------------------

  Kết quả tổng hợp các phương pháp trong 1 tháng vừa qua

  PP1(cộng dồn) đúng 23 lần


   -soicau365.vn là website cung cấp các chức năng soi cầu miền bắc (soicau xsmb) soi cầu miền trung  (soicau xsmt), soi cầu miền nam (soicau xsmn) miễn phí chính xác nhất hàng ngày  

  -soi cầu lô đề chính xác 100% với công cụ thống kê bạc nhớ hiện đại, công cụ soi cau                                  

   

   copyright 2012 soicau365.vn

  Trang Chủ  Số Kết Quả  Thống Kê Cơ Bản  Thống Kê Bạc Nhớ   Thống Kê Bạc Nhớ Chọn Lọc  Liên Hệ    Hotline : 0166.83.23.987